Nezáleží na tom, s akým duševným stavom bojujete, v každom prípade vás z toho môže dostať správne vybraný koníček.
 
Znížte napätie

Náš každodenný život je plný stresu – práca, deti, škola, účty a vzťahové konflikty… Záľuby zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní niektorých z týchto nevyhnutných stresových faktorov, pretože nám poskytujú kreativitu, rozptýlenie a niečo, na čo sa môžeme tešiť.

malování.jpg
 
Záľuby nám prinášajú pocit zábavy a slobody, a pomáhajú minimalizovať vplyv chronického stresu. Tí, ktorí sa cítia ochromení v práci, môžu ťažiť zo svojich záľub, pretože tieto sú únikom od stresu a niečím, na čo sa môžete tešiť po náročnom dni (alebo týždni) v stresujúcej práci.
 
Mať koníček na nás núti dať si pauzu od stresujúcich aktivít. Štúdie ukázali, že medzi najlepšie koníčky na zníženie stresu patrí pletenie, venovanie sa záhradke, čítanie a joga.
 
Zvýšte výkon mozgu a zlepšite kognitívne funkcie

Ako starneme, musíme si udržiavať náš mozog vo forme. Nevyužitá myseľ je citlivejšia na kognitívny úpadok. Čím viac sa zaujímame o učenie sa nových vecí, a tým „vypracovanie“ nášho mozgu, tým viac máme tendenciu udržať si mentálne funkcie.
 
Čím viac najmä seniorov sa zúčastní na aktivitách, ktoré sú príjemné a psychicky náročné, tým menšia je pravdepodobnosť, že zažijú úpadok mozgových funkcií, zatiaľ čo pri zachovaní rôznorodosti činností sa zlepšuje zdravie a zvyšuje sa dlhovekosť mozgu.
 
kytaristka.jpg

Samozrejme nie sú to len seniori, ktorí potrebujú stimulovať mozog na dennej báze. Ľudia v každom veku môžu mať prospech zo stimulujúcich záľub.

Náš mozog musíme brať ako počítač, či sval. Čím viac informácií do neho vložíme, tým viac funkcií môže vykonávať a čím viac cvičíme, tým silnejšie funguje.
 
Prevencia závislosti

Rozptýlenie od nudy je veľmi dôležité hlavne pre tých, ktorí sa zotavujú zo závislosti. Pocit nudy je nebezpečná emócia pre ľudí v rekonvalescencii, pretože to môže viesť k depresii, prejedaniu sa, ktoré môže viesť k obezite a zlému zdraviu, podráždenosti, nespokojnosti a pocitom hnevu.

Záľuby, ktoré sú obzvlášť dobré pre tých, ktorí sa zotavujú, zahŕňajú všetko, čo premieňa negatívnu energiu na pozitívnu a čokoľvek, čo vám umožňuje vytvoriť niečo od nuly.